Страни

Кой е франчайзoдател ?

Това сме ние, които претежаваме и разработваме цялата търговска концепция за продуктите, рекламата, оформянето на магазина и обучението.

Кой е франчайзополучател ?

Това сте Вие, които поемате ангажимента да  извършвате бизнес под името Hi- Pos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *