Страни

Кой е франчайзoдател ?

Това сме ние, които претежаваме и разработваме цялата търговска концепция за продуктите, рекламата, оформянето на магазина и обучението.

Кой е франчайзополучател ?

Това сте Вие, които поемате ангажимента да  извършвате бизнес под името Hi- Pos.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.