Определение

Какво е франчайзинг ?

Франчайзинг е френска дума, която означава „да бъдеш свободен”.  Франчайзингът е най-безопасния начин  да се  започне бизнес със значително по-малко капитал, отколкото при класическия случай на самостоятелно предприемачество.

Според Международната франчайз асоциация, франчайзингът е форма на продължително сътрудничество, при която франчайзодателя предоставя на франчайзполучателя срещу зaплащане лицензна привилегия за извършване на бизнес, като му оказва помощ при организацията, обучението, стимулиране на продажбите и управлението.

Коментарите са затворени.