Франчайзинг

Какво е франчайзинг ? Франчайзинг е френска дума, която означава „да бъдеш свободен”.  Франчайзингът е най-безопасния начин  да се  започне бизнес със значително по-малко капитал, отколкото при класическия случай на самостоятелно предприемачество. Според Международната франчайз асоциация, франчайзингът е форма на продължително сътрудничество, при която франчайзодателя предоставя на франчайзполучателя срещу зaплащане лицензна привилегия за извършване на бизнес, като му оказва помощ при организацията, обучението, стимулиране на продажбите и управлението. Кой е франчайзoдател ? Това сме ние, които претежаваме и разработваме цялата търговска концепция за продуктите, рекламата, оформянето на магазина и обучението. Кой е франчайзополучател ?  Това сте Вие, които поемате ангажимента да  извършвате бизнес под името Hi- Pos.

С какво е атрактивен франчайзинга за Вас ?

  •  Обем на продажбите: повече клиенти и по-сигурни доставки.
  • Ценова политика: цените, които съответстват на добро качество и известност на марката.
  • Предимства при закупуването: преференциални цени и отстъпки.
  • Предимства във връзка с инвестициите и възвръщаемостта: по-малки по размер инвестиции, отколкото при създаване на собствена фирма и по-кратък период за изплащане на първоначалната инвестиция.
  • Перспективи за печалба: наличие на on–line  база данни, значително по–високи доходи, отколкото като наемен работник и шанс за по-нататъшно развитие на бизнеса.
  • По-голяма сигурност: по-малък риск при стартиране, защото ние имаме опит и компетенции в бранша.

Коментарите са затворени.